Chưa đi chưa biết ...

02:17 | 09/01/2012


Chưa đi chưa biết Sài Gòn
Ði về trong túi không còn một xu
Giận mình vì thấy mình ngu
Mình ăn thì ít, thằng cu ăn nhiều

*****
Chưa đi chưa biết Huế thương
Ði rồi mới biết Huế thường như ai
Nhưng mà Huế thiệt là tài
Hắn chơi dưới nước, mình chơi trên bờ

*****
Chưa đi chưa biết Vũng Tàu
Ði rồi mới biết họ giầu hơn ta
Có tắm biển, có mát xa
Có gà móng đỏ đem ra đá liền

*****
Chưa đi chưa biết Ca Li
Ði rồi mới thấy cái gì cũng mê
Ca Li đi dễ khó về
Em đi bơm ngực, chị về bơm mông
Bolsa đất chật người đông
Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều

*****

Vườn Lài đi dễ khó về,
Khi đi tay trắng, khi về "sầu riêng"
Anh ơi vui chốc chớ ghiền
Chớ quên cái nghĩa vợ hiền nghen anh !

Chưa đi chưa biết chùa chiền,
Đi rồi mới biết được "thiền" cùng trai.

Chưa đi chưa biết Vườn Lài,
Đi rồi phải biết cách xài condom.

Chưa đi chưa biết Sài Gòn,
Đi rồi mới biết chẳng còn trai tơ


Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.