Duyệt điều chỉnh quy hoạch KĐT Nam An Khánh mở rộng

04:30 | 02/07/2011

Tổng diện tích dự án sau điều chỉnh khoảng 33,74 ha, giảm hơn 3.600 m2 so với quy hoạch đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt.


Theo quyết định, điều chỉnh ranh giới lập quy hoạch chi tiết do chồng lấn một phần ranh giới giao đất thực hiện dự án khu đô thị mới Nam An Khánh và khu đô thị mới Nam An Khánh mở rộng (khu B) theo hồ sơ cấp đất của dự án, giảm gần 5.700 m2.Đồng thời, điều chỉnh mở rộng ranh giới quy hoạch khu vực giáp làng Ngãi Cầu (khu vườn ươm và ao) để quy hoạch và xây dựng khu công viên cây xanh trên cơ sở hiện trạng, bàn giao lại cho địa phương quản lý và sử dụng theo quy hoạch, tăng hơn 2.000 m2. Tổng diện tích lập điều chỉnh quy hoạch gần 33,74 ha.

Thành phố cũng điều chỉnh, bổ sung quỹ đất dịch vụ khoảng 6,15 ha vào trong ranh giới khu đô thị, điều chỉnh vị trí chức năng một số ô đất, mạng lưới giao thông nội bộ đã được phê duyệt sang đất dịch vụ xã An Khánh.

Ngoài quy hoạch sử dụng đất, thành phố cũng điều chỉnh một số nội dung khác gồm quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giải pháp quy hoạch phân khu chức năng…
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.