Hà Nội điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa

11:06 | 12/10/2016

Cụ thể, quy mô nghiên cứu điều chỉnh khoảng 13.454m2 và dựa theo nguyên tắc: phải phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch phân khu đô thị H1 - 3, tỷ lệ 1/2000 đang hoàn chỉnh, đồng thời tuân thủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn đảm bảo khớp nối đồng bộ về không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu vực điều chỉnh quy hoạch; không ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

ô chợ dừa
Hà Nội điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa. Ảnh minh họa

Về ranh giới, diện tích, chỉ tiêu và phân khu chức năng của các cô quy hoạch khác trong Quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt không nằm trong phạm vi điều chỉnh của đồ án này.

Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh ô quy hoạch ký hiệu IIII.CC2 từ chức năng là đất công cộng (xây dựng sân bóng đá) thành đất công cộng (xây dựng trụ sở cơ quan). Cụ thể, diện tích ô quy hoạch 13.499m2 đất xây dựng sân bóng đá, điều chỉnh thành đất công cộng xây dựng trụ sở cơ quan 13.454m2, tầng cao trung bình 2,25 tầng.

Về quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, theo bản vẽ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đã được UBND thành phố phê duyệt, trên khu đất có 1 công trình cao 03 tầng, nay đề xuất điều chỉnh với nội dung: Trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận Đống Đa, bao gồm các công trình: Khối nhà Quận ủy - HĐND - UBND cao 05 tầng và cac công trình phụ trợ khác cao 1-2 tầng.

(Theo Pháp luật xã hội)
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.