QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
02:36 | 12/07/2011

1. Vị trí: Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội (tên tiếng Anh là Hanoi Real Estate Club, sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) là tổ chức tự nguyện của những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm và tâm huyết với nghề đầu tư, kinh doanh dịch vụ Bất động sản t...

Xem tiếp...