Danh sách thành viên sáng lập Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội
03:48 | 11/07/2011

Các thành viên sáng lập CLB là các Doanh Nhân, Doanh Nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư Bất động sản- Xây dựng...

Xem tiếp...