• Bộ nhận diện thương hiệu CLB BDS Hà Nội
    02:44 | 09/07/2011

    Gồm các nội dung ý tưởng sáng tạo thiết kế, chuẩn hóa logo CLB BĐS Hà Nội và hệ thống nhân diện thương hiệu văn phòng như: Danh thiếp, Thẻ nhân viên, tiêu đề thư, Fax, phong bì, bằng khen, giấy nhắn, ...

    Xem tiếp...